Skip to main content

Ysgol Nantgwyn

 
Mae disgwyl i Ysgol Nantgwyn, fydd yn ysgol 3-16 oed, agor ym mis Medi 2018. Bydd gwaith adeiladu, ac ad-drefnu/adnewyddu yn cael ei gynnal ar adeiladau presennol y safle. Mae staff a disgyblion eisoes wedi bod yn defnyddio ystafelloedd Dylunio a Thechnoleg wedi'u hadnewyddu, a bydd ystafelloedd TGCh, Graffeg ac ystafelloedd cyffredinol yn barod i'r ysgol eu defnyddio erbyn diwedd mis Ionawr.

Mae gweddill y gwaith yn cynnwys adeiladau newydd yn yr Ysgol Isaf, ardal chwaraeon aml-ddefnydd, ystafell allanol a gwaith datblygu i'r maes parcio ar y safle. Ym mis Ionawr 2018, comisiynodd Cyngor RhCT waith ailaddurno pellach i adeiladau presennol yr ysgol yn rhan o'r prosiect i sicrhau bod gan yr ysgol gyfleusterau i ddarparu cwricwlwm yr 21ain Ganrif.

    

Gwella diogelwch i gerddwyr yn Nhonypandy yr haf yma.

Mae'r contractwyr, cwmni Dawnus, wedi dosbarthu cylchlythyrau i roi'r newyddion diweddaraf i drigolion, rhieni a disgyblion am y cynnydd.  

Cliciwch yma i fynd i wefan yr ysgol

Argraff artist

Tonypandy School1
Tonypandy School 2
Tonypandy School 3

Delweddau cynnydd - Awst 2018

Tonypandy hall
Tonypandy cloakroom
Tonypandy primary classroom
Tonypandy primary school classroom
Tonypandy toilets
Tonypandy wash basins