Skip to main content

Ysgol Nantgwyn

 

Wedi'i hagor ym mis Medi 2018, daeth Ysgol Nant-gwyn yn ysgol 3-16 oed ac mae ganddi rai adeiladau newydd sbon. Cafodd yr adeiladau presennol eu hailfodelu a'u hadnewyddu. Yn rhan o'r cynllun oedd ystafelloedd Dylunio a Thechnoleg wedi'u hadnewyddu, a chafodd ystafelloedd dosbarth TGCh, Graffeg a rhai cyffredinol eu gwella.

Mae gweddill y gwaith yn cynnwys adeiladau newydd yn yr Ysgol Isaf, ardal chwaraeon aml-ddefnydd, ystafell allanol a gwaith datblygu i'r maes parcio ar y safle. Comisiynodd y Cyngor waith ailaddurno pellach i adeiladau presennol yr ysgol, yn ogystal â phrif brosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif, i sicrhau bod yr ysgol gyfan yn addas i gyflawni cwricwlwm addysg modern yr 21ain Ganrif.

    

Gwella diogelwch i gerddwyr yn Nhonypandy yr haf yma.

Cliciwch yma i fynd i wefan yr ysgol

Argraff artist

Tonypandy School1
Tonypandy School 2
Tonypandy School 3

Lluniau o'r Prosiect – Awst 2018

Tonypandy hall
Tonypandy cloakroom
Tonypandy primary classroom
Tonypandy primary school classroom
Tonypandy toilets
Tonypandy wash basins