Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Bydden ni wrth ein bodd i
glywed gennych chi!

f

Adborth

Why choose us?

Gwneud Gwahaniaeth

Trwy weithio gyda ni byddwch gwneud gwahaniaeth go iawn ym mywydau pobl. Byddwch chi'n gwneud hynny trwy ddarparu cyfleoedd gwaith i unigolion ag anableddau yn y gymuned leol.

Ansawdd wedi'i Warantu

Caiff ein cynnyrch a'n gwasanaethau eu cyflawni i'r safon achrededig uchaf posibl a hefyd am bris cystadleuol ar gyfer pob un o'n cwsmeriaid. Caiff hyn ei adlewyrchu gan ein henw da yn y diwydiant.

Rhan o Gyngor RhCT

Rydyn ni'n falch o fod yn fusnes sy'n derbyn cymorth ac yn rhan o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Ein cwsmeriaid sy'n dod gyntaf 

Rydyn ni wedi treulio dros 25 o flynyddoedd yn perffeithio ein gwasanaeth, gan ddarparu gofal i gwsmeriaid wedi'i deilwra a heb ei ail ar draws y busnes.

Feedback
  • Are you happy for us to share your feedback within our website/marketing materials.
VP-Feedback-Tab