Skip to main content

Dod yn rhan o bethau

Consultations
Rhowch eich sylwadau ar ymgynghoriadau amrywiol cyfredol yn Rhondda Cynon Taf.
RCT-Together
RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor o weithio mewn partneriaeth â thrigolion a chymunedau.  
Armed-Forces-Community-Covenant
Gweld sut rydyn ni’n cynnig cymorth a chyfrannu at ansawdd bywyd personél y Lluoedd Arfog yn Rhondda Cynon Taf.
Campaigns
Gweld ymgyrchoedd y Cyngor sy’n ymwneud â materion cyffredinol, a all effeithio arnoch chi!
Communities-First
Rydyn ni’n cynnig nifer o raglenni cymorth cyflogaeth sydd wedi'u hariannu gan grantiau. Mae’r rhain yncynnig cymorth a chyngor i holl drigolion y Fwrdeistref Sirol sy'n hŷn nag 16 oed ac sy'n ceisio cyflogaeth, hyfforddiant neu gyfleoedd gwirfoddoli. 
Comments-Compliments-and-Complaints
Rhoi adborth a sylwadau i ni, a gweld ein gweithdrefn gwyno ffurfiol.
Broadband
Arloesol yn rhaglen miliynau o bunnoedd gan ddod â band llydan ffeibr cenedlaethol i Gymru.
Consultations
Mae Canolfannau Cymunedol yn dod ag ystod o wasanaethau at ei gilydd, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu darparu gan y sector cyhoeddus, sefydliadau preifat / gwirfoddol a grwpiau cymunedol.