Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Newyddion Diweddaraf

 

Y Newyddion Diweddaraf


Vision Products Wins 'Wales Changing Lives' Award

Vision Products Wins 'Wales Changing Lives' Award

Vision Products has been recognised for its 26 years of work in helping to 'Change Lives' at the annual Hospitality Wales Confident about Disability awards ceremony.

19 Awst 2020

Mae Jason wedi gwireddu breuddwyd

Mae Jason wedi gwireddu breuddwyd

Mae gweithio yn Vision Products wedi helpu Jason Rowley i dyfu mewn hyder, a'i alluogi i fyw'n annibynnol - mewn cartref sydd â ffenestri PVCu; rhai sy'n cael eu cynhyrchu yn ei weithle.

21 Ebrill 2020

Cystadleuydd y Gemau Olympaidd o Rondda Cynon Taf yn ennill prif wobr

Cystadleuydd y Gemau Olympaidd o Rondda Cynon Taf yn ennill prif wobr

Mae lleoliad gwaith yn Vision Products sawl blwyddyn yn ôl wedi arwain at swydd amser llawn i Simon Bould - a gwobr arbennig i'w harddangos gyda'i fedalau aur Olympaidd.

21 Ebrill 2020

25 Blynedd o Vision Products

25 Blynedd o Vision Products

Mae Vision Products wedi dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed, trwy gynnal Parti Pen-blwydd Arian yn ei bencadlys.

21 Ebrill 2020

Mae Carl yn Ysbrydoliaeth i Bawb

Cafodd Carl May ei eni â phroblemau iechyd a chyflwr sy'n peryglu'i fywyd. Serch hynny, mae wedi cael gyrfa lwyddiannus gyda Vision Products ac yn byw bywyd prysur a llawn. .

21 Ebrill 2020

VP-Feedback-Tab