Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Ein Cenhadaeth, Ein Gweledigaeth a'n Gwerthoedd

Rydyn ni'n falch o'n cwmni a beth mae'n ei gynrychioli. Rydyn ni'n falch o'n pobl ac yn ymfalchïo yn y gwasanaethau a'r cynnyrch rydyn ni'n eu darparu.

Ein Cenhadaeth, Ein Gweledigaeth a'n Gwerthoedd

Ein Cenhadaeth

Darparu a chynnal annibyniaeth ac iechyd a lles i unigolion yn ein cymuned lle rydyn ni'n darparu gwasanaethau.

Ein Gweledigaeth

I gyflawni ein nod, byddwn ni'n darparu ystod o gyfleoedd hyfforddi a datblygu cost-effeithiol a phriodol i gefnogi pobl ag anableddau.

Ein Gwerthoedd
Factory-Shot-Worker-Marking-up-a-Window

Balchder

Rydyn ni'n falch o'n cwmni a beth mae'n ei gynrychioli. Rydyn ni'n falch o'n pobl ac yn ymfalchïo yn y gwasanaethau a'r cynnyrch rydyn ni'n eu darparu.

Gwneud Gwahaniaeth

Rydyn ni'n gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl, gan ddarparu cyfleoedd, sicrhau cydraddoldeb a hyrwyddo datblygiad parhaus.

.

Ar Drywydd Ragoriaeth

Rydyn ni'n buddsoddi yn ein pobl trwy gynnig hyfforddiant, gan annog datblygiad personol a phroffesiynol ac felly'n disgwyl a chefnogi rhagoriaeth wrth gyflwyno'r gwasanaeth i'n holl gwsmeriaid.

Ansawdd

Ein nod yw darparu cynnyrch a gwasanaethau o'r ansawdd gorau am bris teg i'n holl gwsmeriaid.

 

Window-Security
Team-Shot-10

Teamwork

We work as a team, respecting each other’s opinions and supporting each other in everything we do.

Y Gymuned

Rydyn ni'n gofalu am ein cymuned ac yn gweithio'n arloesol i gynnal a hyrwyddo annibyniaeth, iechyd a lles.

Achrediadau