Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gwifren Achub Bywyd a Theleofal

Pwrpas y gwasanaeth yma yw galluogi pobl i barhau i fyw'n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain am gyfnod hirach a gyda'r sicrwydd bod cymorth ar gael wrth bwyso botwm.

Gwifren Achub Bywyd a Theleofal

Drilling-the-Outside-Wall
Gosod Gwifren Achub Bywyd a'i chynnal a'i chadw:

Mae Vision Products yn cynnig gwasanaeth gosod a chymorth technegol er mwyn darparu gwasanaeth Teleofal a Gwifren Achub Bywyd.

Yn ogystal â hynny, rydyn ni'n darparu gwasanaeth gosod a thrwsio Teleofal ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Byw'n Annibynnol

Mae'r garfan yn arbenigo mewn gwaith gosod a chynnal a chadw:

  • Gwifren Achub Bywyd                             
  • Teleofal
  • Larymau Trais yn y Cartref
  • Gosod offer Synhwyraidd
  • Keysafes
Fitting-the-Telecare-system
Lifeline-Vision-Mobility-Lady
Cysylltu â ni

Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth neu rydych chi'n teimlo fel y byddwch chi'n elwa o Wifren Achub Bywyd neu Deleofal, mae modd i chi ddysgu rhagor am yr asesiad ar-lein yma.

Cysylltwch
Achrediadau