Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Technoleg a Gwaith Cynnal a Chadw

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth i aelodau'r cyhoedd, yn eu cartrefi eu hunain, ar hyd De Cymru.

Technoleg a Gwaith Cynnal a Chadw

ServicingCommunityEquipment-1
Gwasanaethu

Mae'r garfan Gwasanaethu o fewn yr Adran Dechnoleg a Gwasanaethu'n sicrhau bod yr holl gyfarpar y mae modd eu cynnal a'u cadw yn cael eu gwasanaethu, eu trwsio a'u cynnal i safon ddiogel.

Gofynion cyfreithiol 

 

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys gwiriad blynyddol neu wiriad am yn ail flwyddyn sy'n cyfateb i safon iechyd a diogelwch wedi'i reoleiddio ar gyfer offer. Mae'r safonau yma'n cynnwys:

 

  • Rheoliadau Gweithrediadau Codi, Offer Codi (LOLER)
  • Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith (PUWER)

Cysylltwch

ServicingCommunityEquipment-2
Achrediadau