Skip to main content
 

Adnoddau i'r Teulu

Mae cefnogaeth y teulu yn ddylanwad mawr ar p'un a yw'r sgiliau, yr hyder a'r cymhelliant gyda phlant i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn ystod eu bywyd.

Cliciwch isod i lawrlwytho adnoddau teuluol.

Cerdyn Bingo

Helfa Sborion

Symud sy'n bwysig

Oeddech chi'n gwybod bod modd llogi pecynnau adnoddau a bagiau offer Symud sy'n Bwysig o lyfrgelloedd Pontypridd, Aberdâr a Threorci? Rhagor o fanylion: www.rctcbc.gov.uk/symudsynbwysig

Fideos Hyfforddi Chwaraeon RhCT

Mae gyda ni ystod o fideos hyfforddi ar y wefan yma. Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw ar gyfer grwpiau o blant. Fodd bynnag, mae modd addasu rhai ohonyn nhw a'u chwarae gyda 2 neu 3 o blant. Rydyn ni'n argymell Oxo (Noughts a Crosses), Cestyll Tywod, Domes and Dishes, Rasys Cyfnewid Coconyt a Gêm Precision Passing

Gweithgareddau Newid am Oes

Mae'r GIG yn ariannu cynllun Newid am Oes, sydd â gweithgareddau gwych i blant ar ei wefan. Mae wedi cydweithio â Disney er mwyn creu ymarferion 10 munud o hyd. Mae modd i chi eu gweld nhw yma.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas