Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Llety Grwpiau

 

Mae digon o lety ar gael ar gyfer grwpiau sy'n ymweld â Rhondda Cynon Taf. O westai moethus i dai bync, mae rhywbeth ar gyfer pob poced a chwaeth.

dvcp-accomodation-courtyard-dining-lounge-1
Wedi'i leoli mewn 500 erw o goetiroedd hardd, porfa a rhostir ar ochr y mynydd a chyda dau lyn prydferth, mae gan Lety Parc Gwledig Cwm Dâr ddigon i'w gynnig i gerddwyr, beicwyr, grwpiau a phawb sy'n dymuno dianc o brysurdeb bywyd y ddinas.
havelihotel
Mae Gwesty Haveli yn westy modern ac anffurfiol, tua 10 munud o Brofiad y Bathdy Brenhinol.
Heritage Park Hotel
Mae Gwesty'r Parc Treftadaeth mewn lleoliad cyfleus drws nesaf i Daith Pyllau Glo Cymru. Mae ganddo amrywiaeth o ystafelloedd uwchraddol i ystafelloedd traddodiadol.
llech2
Amrywiaeth o ystafelloedd en-suite dwbl, ystafelloedd gyda gwelyau pâr ac ystafelloedd i'r teulu mewn gwesty gwledig moethus ym mhrydferthwch a thawelwch Cwm Cynon.
Miskin-Manor-Building
Amrywiaeth o ystafelloedd en-suite dwbl, ystafelloedd gyda gwelyau pâr ac ystafelloedd i'r teulu sy'n cynnwys ystafelloedd moethus a gwelyau pedwar postyn, mewn gwesty sy'n sefyll yn amgylchoedd godidog y Maenordy, nid nepell o dref hanesyddol Llantrisant.
Ty-Newydd Hotel

Mae gan Westy Gwledig Tŷ Newydd wyth ar hugain o ystafelloedd gwely prydferth. Mae'n cynnig y cyfleusterau diweddaraf wrth gadw llawer o gymeriad a steil tŷ gwledig moethus y cyfnod Sioraidd.

the-three-saints-hotel-bar-restaurant-rooms-january-2014-13
Amrywiaeth o ystafelloedd sengl, dwbl, ystafelloedd gyda gwelyau pâr ac ystafelloedd i'r teulu yn agos i hen dref hanesyddol a phrydferth Llantrisant.