Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Ciniawa cain

 

Os ydych chi eisiau pryd arbennig o fwyd, mae ciniawa cain a thai bwyta unigryw ar gael yn Rhondda Cynon Taf.

Neuadd Llechwen

Mae'r bwyty yma wedi ennill gwobrau, ac mae wedi'i leoli mewn gwesty tŷ gwledig ac yn cynnig cynnyrch lleol o'r radd flaenaf.

Gwesty Miskin Manor

Mae'r bwyty yma wedi ennill gwobrau, mae'n defnyddio cynnyrch lleol ac mae wedi'i leoli yn y Maenordy bendigedig heb fod ymhell o Gaerdydd.

Tafarn Countryman

Mae'r bwyty hardd yma yn paratoi bwyd traddodiadol ac yn edrych dros lyn Tri Nant a'r cefn gwlad hyfryd o'i gwmpas.

Gwesty'r Parc Treftadaeth

Ym mwyty hardd y llofft, cewch chi fwydydd traddodiadol gyda throad modern.

Gwesty Gwledig y Tŷ Newydd

Mae'r bwyty hyfryd yma â bwydlen draddodiadol ac yn defnyddio cynnyrch lleol drwy gydol y flwyddyn.