Skip to main content

Parc Gwledig Cwm Dâr

 

Trecynon, Aberdâr CF44 7RG

Telephone-Icon 01685 874672

Dewch i sefyll mewn parc gwledig ar ben mynydd wedi'i ffurfio dros filiynau o flynyddoedd, a cherdded yn ôl troed deinosoriaid.

Cafodd cwm trawiadol ei ffurfio gan rewlifoedd Oes yr Iâ ac ers hynny mae pob degawd wedi gadael ei hôl ar ddaeareg ac amgylchedd Parc Gwledig Cwm Dâr.

Mae gan y Parc Gwledig gyfoeth amrywiol o fflora, ffawna a bywyd gwyllt i'w harchwilio ac i'w mwynhau, yn ogystal â llwybrau a theithiau cerdded sy'n addas ar gyfer pawb.

Mae'n anodd credu bod yr amgylchedd anhygoel yma – sy'n llawn adar, gwenyn, pili-palod a hyd yn oed hebogiaid – yn sefyll ar ben tomenni'r hen byllau glo a wnaeth y rhan yma o Gymru yn fyd-enwog.

Mae'r golygfeydd dros dref Aberdâr a Bannau Brycheiniog yn golygu bod Parc Gwledig Cwm Dâr yn lle bendigedig i dreulio'r diwrnod – a'r nos!

Dyma un o'r safleoedd cyntaf i gael achrediad Awyr Dywyll Cymru, sy'n golygu bod y Parc Gwledig ymhlith y mannau gorau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer syllu ar y sêr. Manteisiwch ar y cyfleusterau gwersylla ac aros dros nos o dan y sêr.

Mae hefyd ganolfan gweithgareddau awyr agored sy'n cynnig gweithgareddau byw yn y gwyllt, saethyddiaeth a rhagor. Mae hefyd achlysuron rheolaidd ar gyfer plant bach, fel archwilio pyllau, crefftau a helfa chwilod.

Dyma le mae un o'r meysydd chwarae antur gorau'r ardal, â digon i gadw'r rhai bach yn hapus.

Mae Caffi Cwtsh yn cynnig dewis eang o ddiodydd, byrbrydau a phrydau poeth.