Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

266 – Bwthyn Calon y Cymoedd

 
266 Cardiff Road, Aberaman, Aberdar, CF44 6RD

Bwthyn Calon y Cymoedd gyda thân boncyffion, twb twym.   Teras mawr gyda gasebo dros y twb twym..   Barbeciw, maes chware arwyneb rwber i blant, a lle dan glo i gadw hyd at saith beic.  

Ar gyfer saith o bobl.   Tair ystafell wely, dwy ystafell ymolchi neu gawod, a thŷ bach ar y teras.

Cegin gyflawn, newydd. Lolfa â lle bwyta clyd, wal gerrig a lle tân boncyffion gosod. Grisiau troellog cerrig du gwreiddiol i'r llawr cyntaf.

Teras preifat mawr gyda thwb twym a barbeciw carreg yn null Cupros dan ganopi mawr. Gasebo mawr dros ardal y twb twym, felly, mae cyfle i fwynhau'r cyfleusterau drwy gydol y flwyddyn. Man chwarae ar wyneb rwber – sy'n cynnwys dwy ffrâm ddringo, siglenni a dwy lithren.  Lle cadw beiciau dan glo a golchfa beiciau. Mae'r lle cadw beiciau dan glo hefyd yn addas ar gyfer cadw byrddau syrffio, pethau'r traeth ac ati.

Bydd y Nadolig wastad yn dechrau ar 1af Tachwedd yn 'Rhif 266', gyda choeden a llond tŷ o addurniadau traddodiadol.
Gweler ein fideo  

Mae'n hadolygiadau ni wastad yn ein gweld yn EITHRIADOL -Croeso i chi eu darllen ar wefannau Owners Direct a Trip Advisor.

AM GAEL Y PRISIAU GORAU? CROESO I CHI ALW NEU EBOSTIO'R PERCHENNOG: 075 8851 8174
diane@southwaleshomes.com

Cyclists-welcomeWalkers-welcome
WiFi-Zone-Logo
4st-SELF-CATERING