Skip to main content

Newyddion

Panto Aladdin Theatrau RhCT bellach yn Brofiad Sinema AM DDIM

Mae Theatrau RhCT yn falch o gyhoeddi bod eu panto traddodiadol i deuluoedd, Aladdin, bellach yn brofiad sinema hudol AM DDIM.

20 Hydref 2021

Cefnogi Mis Hanes Pobl Dduon

Mae'r Cyngor yn cefnogi Mis Hanes Pobl Dduon trwy gynnal achlysur rhithwir ar gyfer staff, swyddogion ac Aelodau Etholedig y Cyngor yr wythnos yma ar y thema 'Hanes Pobl Dduon yng Nghymru a Thu Hwnt.'

20 Hydref 2021

Ogof Siôn Corn

Mae cyfnod mwyaf hudol y flwyddyn ar ddechrau, wrth i ni gyhoeddi bod tocynnau Ogof Siôn Corn yn atyniad Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

19 Hydref 2021

Rhodd Clwb Pêl-droed i'r Gymuned yn 'Achubwr Bywyd'

Hoffai'r Cyngor ddiolch i Glwb Pêl-droed Pontypridd am godi arian i brynu diffibriliwr newydd er budd yr holl gymuned.

18 Hydref 2021

Cadarnhau Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan ac Ymestyn Tymor y Lido

The Council is pleased to confirm that the National Lido of Wales, Lido Ponty, will see a final extension to the 2021 season, meaning the hugely popular facility will now close on Friday, October 29th.

18 Hydref 2021

Diwrnod Menopos y Byd

Ar Ddiwrnod Menopos y Byd eleni, mae Rhondda Cynon Taf yn cydnabod ei weithwyr sy'n fenywod ac yn tynnu sylw at waith gwych Cadw'n Iach yn y Gwaith.

18 Hydref 2021

Mae Lido Ponty bellach ar agor tan ddydd Gwener, 29 Hydref.

Newyddion cyffrous - bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn aros ar agor drwy gydol y gwyliau hanner tymor. Yn ogystal â hynny, bydd y Lido yn agor ar gyfer sesiwn nofio ar Ddydd San Steffan.

18 Hydref 2021

Cwblhau gwaith adeiladu cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd Pontypridd

Mae'r Cyngor a Linc Cymru wedi cyhoeddi bod gwaith adeiladu Cwrt yr Orsaf, y cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd ym Mhontypridd sydd â lle i 60 o breswylwyr, wedi'i gwblhau. Mae trefniadau wrthi'n cael eu datblygu i'r preswylwyr cyntaf...

15 Hydref 2021

Gwaith ar y gweill ar safle Tomen Wattstown

Bydd gwaith pwysig yn dechrau cyn bo hir ar Domen Wattstown (Hen Lofa'r Standard) er mwyn rheoli'r posibilrwydd o dirlithriad ar y safle, sydd o dan berchnogaeth breifat, yn y dyfodol. Cynhelir y gwaith o ganlyniad i bartneriaeth rhwng...

15 Hydref 2021

Y diweddaraf am waith presennol ar safle Tirlithriad Tylorstown

Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd da mewn perthynas â cham cychwynnol gwaith i sefydlogi'r llethr ger y llwybr sydd ar gau ar safle Tirlithriad Tylorstown. Mae disgwyl i'r gwaith yma gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Hydref

15 Hydref 2021

Chwilio Newyddion