Skip to main content

Newyddion

Cynlluniau ar gyfer Cofeb Rhyfel Penrhiwceiber

Mae cynlluniau ar y gweill i adfer Cofeb Ryfel Penrhiwceiber i'w hen ogoniant yn rhan o ymrwymiad parhaus y Cyngor i'w gymuned Lluoedd Arfog.

04 Hydref 2021

Cymorth i Gymuned y Lluoedd Arfog

Mae Gwasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor ar gael i gynnig help a chymorth i'r sawl sydd eu hangen. Mae hefyd yn helpu i ddod â phobl ynghyd, i wneud ffrindiau newydd a helpu i dyfu cymuned y Lluoedd Arfog.

04 Hydref 2021

Ymgynghoriad ynglŷn ag Ysgol Gynradd Gymraeg gwerth £12.5miliwn yn Rhydfelen

Mae'r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad â thrigolion ynglŷn â'i gynlluniau i greu Ysgol Gynradd Gymraeg newydd gwerth £12.5miliwn yn Rhydfelen. Bydd yr ymgynghoriad yma'n llywio'i gais cynllunio terfynol a bydd y Cyngor yn cynnal achlysur...

01 Hydref 2021

Ymestyn cyfnod yr ymgynghoriad Teithio Llesol a chyfarfodydd wyneb yn wyneb

Mae cyfnod yr ymgynghoriad Teithio Llesol wedi'i ymestyn tan 22 Tachwedd. Mae modd i drigolion drefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda Swyddogion i drafod cynlluniau'r Cyngor o ran darpariaeth cerdded a beicio leol yn y dyfodol

01 Hydref 2021

Trawsnewid Hen Neuadd y Dref

Mae un o'r adeiladau amlycaf yng nghanol tref Aberpennar, hen neuadd y dref, wedi cael ei weddnewid, gan ei wneud yn addas i'r diben yn yr 21ain Ganrif.

30 Medi 2021

Ymgynghoriad ar y gweill ar gynllun arfaethedig Ffordd Gyswllt Llanharan

Bydd modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynllun arfaethedig Ffordd Gyswllt Llanharan mewn ymgynghoriad â'r cyhoedd cyn bo hir. Bydd yr ymgynghoriad yn helpu'r Cyngor i lunio fersiwn derfynol o'i gais cynllunio, fydd yn cael ei...

29 Medi 2021

Bydd cam cyntaf y gwaith i atgyweirio'r Bont Dramiau Haearn yn dechrau yr wythnos yma

Bydd cam cyntaf y gwaith i atgyweirio'r Bont Dramiau Haearn ger Tresalem yn dechrau'r wythnos yma. Bydd yr Heneb yn cael ei hadfer yn sympathetig oddi ar y safle ac yna'n cael ei hailosod y flwyddyn nesaf

29 Medi 2021

Oes gennych chi'r priodoleddau i fod yn rhiant maeth?

Mae ymgyrch newydd ar waith gan Maethu Cymru, sef, rhwydwaith newydd o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru, sydd â nod o gael effaith sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc ar draws y wlad.

29 Medi 2021

Diweddariad ar Grant Ardrethi Busnes Annomestig ar gyfer y Cyfnod Atal Byr (17 Tachwedd)

Since the last update on Thursday, the Council has processed a further 500 Business Grants (both NDR and Discretionary), with payments now amounting to £5.6M

29 Medi 2021

Agor proses ymgeisio am ragor o brentisiaethau a swyddi i raddedigion

A further 10 positions will open for applications from tomorrow (Friday, November 13) as part of the Council's hugely successful apprenticeship and graduate schemes

29 Medi 2021

Chwilio Newyddion