Mae modd i Elusennau Cofrestredig a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol Cofrestredig wneud cais am ryddhad elusennol. Os ydych chi'n gymwys ar gyfer y rhyddhad yma, byddwch chi'n derbyn gostyngiad gorfodol o 80% yn eich bil ardrethi.

Mae hefyd hawl gan y Cyngor i ychwanegu rhyddhad ardrethi yn ôl disgresiwn ar gyfer yr 20% sy'n weddill o'ch bil ardrethi.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.