Skip to main content
Hafan>Busnesau>Trethi busnes>Business rates relief and reductions

Trethi Busnes – rhyddhad a gostyngiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu'r cynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr ar gyfer talwyr ardrethi cymwys yn 2019/20
Yn dechrau 1 Hydref 2010, cafodd lefel y rhyddhad sydd ar gael i fusnesau bach yng Nghymru ei gynyddu dros dro gan Lywodraeth Cymru
Mae modd i Elusennau Cofrestredig a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol Cofrestredig wneud cais am ryddhad elusennol
Gall sefydliadau nid er elw wneud cais am ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn a derbyn hyd at 100% o ryddhad ar eu bil ardrethi
Bydd y rhan fwyaf o adeiladau busnes yn agored i dalu trethi (ardrethi) busnes hyd yn oed pan fyddan nhw'n wag.
Yn ôl disgresiwn y Cyngor, gall talwyr trethi (ardrethi) busnes gael rhyddhad caledi.
Yn dilyn ailbrisiad trethi annomestig 2017 gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, caiff rhyddhad trosiannol ei gyflwyno er mwyn cynorthwyo trethdalwyr sy’n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach o ganlyniad i'r ailbrisiad.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau