Trethi Busnes – rhyddhad a gostyngiadau

Yn dechrau 1 Hydref 2010, cafodd lefel y rhyddhad sydd ar gael i fusnesau bach yng Nghymru ei gynyddu dros dro gan Lywodraeth Cymru
Mae modd i Elusennau Cofrestredig a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol Cofrestredig wneud cais am ryddhad elusennol
Gall sefydliadau nid er elw wneud cais am ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn a derbyn hyd at 100% o ryddhad ar eu bil ardrethi
Bydd y rhan fwyaf o adeiladau busnes yn agored i dalu trethi (ardrethi) busnes hyd yn oed pan fyddan nhw'n wag.
Yn ôl disgresiwn y Cyngor, gall talwyr trethi (ardrethi) busnes gael rhyddhad caledi.

Mae’r rhyddhad/gostyngiad yma wedi’i anelu at fusnesau a threthdalwyr eraill yng Nghymru yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch, er enghraifft siopau, tafarndai a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai

Cymorth y Cyngor i fusnesau yn y sectorau Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch