Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnal cyrsiau hylendid bwyd achrededig ac efallai y byddant yn gallu darparu rhagor o wybodaeth am gyrsiau/hyfforddwyr yn eich ardal (gan gynnwys cursiau mewn ieithoedd gwahanol):

Gwasanaethau Arlwyo CBSRhCT

Telephone: 01443 281470
Tudalen ansawdd ac hyfforddiant arlwyo ysgolion

Cymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd

Telephone: 020 7265 7300
Website:  https://www.rsph.org.uk/our-services/training/programmes/food-safety.html

Highfields Limited 

Telephone: 0845 2260350 / 01302 363277
Website: http://www.highfield.co.uk/products/sector/food-safety/

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.