Ac yntau'n sefydliad sy'n gwerthfawrogi ei gwsmeriaid, mae Gwasanaethau Arlwyo Cyngor RhCT yn cynnig hyfforddiant sy'n helpu staff i gyflawni'u swyddi mewn modd digonol a hyderus. 

Mae'r hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu hefyd ar gael i asiantaethau partner, sefydliadau ac unigolion annibynnol am bris cystadleuol.

Rydyn ni'n cynnig hyfforddiant i'r lefelau canlynol:

CwrsPrisAmserGofynion cyn yr hyfforddiant
Dyfarniad Lefel 1 mewn Ymwybyddiaeth Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo  £25 3.5 awr Dim ond byddai gwybodaeth flaenorol yn ddymunol

Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Diogelwch Bwyd (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF)

£49.50 9:30am - 4:00pm Dim ond byddai profiad sylfaenol o weithio mewn amgylchedd bwyd yn fanteisiol
Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo £220 3 diwrnod llawn ac arholiad ar y 4ydd diwrnod Tystysgrif Diogelwch Bwyd Lefel 2 yn ddymunol

Cyrsiau ar y gweill:

  • • Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Diogelwch Bwyd (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF)

Pris yr achlysur yw £49.50 fesul pen. Bydd papur arholiad amlddewis byr ar ddiwedd y cwrs.
Dyma ddyddiadau'r cyrsiau nesaf:-

 Dyddiad Lleoliad Amser
Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

Lido Ponty
Parc Coffa Ynysangharad
Pontypridd
CF37 4PE

09.30 - 16.00

Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

Lido Ponty
Parc Coffa Ynysangharad
Pontypridd
CF37 4PE

09.30 - 16.00

 

Rhagor o fanylion

Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan ein hyfforddwyr profiadol mewn lleoliadau gwahanol ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf. Mae modd trefnu gweithdai a chyrsiau at ofynion unigol drwy gais. Bydd y rhain yn cael eu haddasu i fodloni anghenion cleientiaid.

Mae ein hyfforddwyr yn ychwanegu at y broses ddysgu trwy rannu eu profiadau personol ym maes arlwyo yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae bod yn rhan o waith arlwyo ar raddfa fawr bob dydd yn sicrhau bod pawb yn derbyn yr wybodaeth fwyaf perthnasol a diweddar mewn ffordd gyfeillgar a hawdd ei deall.

Mae Swyddogion Cefnogi Sicrhau Ansawdd, sy'n monitro safonau diogelwch ac ansawdd bwyd, ar gael i ddarparu gwasanaethau ymgynghori sy'n cynnwys archwilio hylendid, cyngor ar hylendid, a datblygu dogfennau Dadansoddi Peryglon.

Cysylltu â ni:

I gadw lle ar y cwrs, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r garfan hyfforddi yn cysylltu â chi er mwyn cadarnhau a oes lle.

Gwasanaethau Arlwyo
 
Ffôn: 01443 281470

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.