Ac yntau'n sefydliad sy'n gwerthfawrogi ei gwsmeriaid, mae Gwasanaethau Arlwyo Cyngor RhCT yn cynnig hyfforddiant sy'n helpu staff i gyflawni'u swyddi mewn modd digonol a hyderus. 

Mae'r hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu hefyd ar gael i asiantaethau partner, sefydliadau ac unigolion annibynnol am bris cystadleuol.

Rydyn ni'n cynnig hyfforddiant i'r lefelau canlynol:

CwrsPrisAmserGofynion cyn yr hyfforddiant
Dyfarniad Lefel 1 mewn Ymwybyddiaeth Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF)  £25 3.5 awr Dim ond byddai gwybodaeth flaenorol yn ddymunol

Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Diogelwch Bwyd (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF)

£49.50 1 diwrnod llawn Dim ond byddai profiad sylfaenol o weithio mewn amgylchedd bwyd yn fanteisiol
Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF) £220 3 diwrnod llawn ac arholiad ar y 4ydd diwrnod Tystysgrif Diogelwch Bwyd Lefel 2 yn ddymunol

Cyrsiau ar y gweill:

  • Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Diogelwch Bwyd (Fframwaith Cymwysterau Rheoliadol RQF)

Pris yr achlysur yw £49.50 fesul pen. Bydd papur arholiad amlddewis byr ar ddiwedd y cwrs.
Dyma ddyddiadau'r cyrsiau nesaf:-

 Dyddiad Lleoliad Amser
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Pontypridd (Cysylltu Gwasanaethau Arlwyo)

 

09.30 - 16.00
Dydd Iau 4 Mehefin 2020 Pontypridd (Cysylltu Gwasanaethau Arlwyo) 09.30 - 16.00
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020 Pontypridd (Cysylltu Gwasanaethau Arlwyo) 09.30 - 16.00
  • Goruchwylio diogelwch bwyd mewn arlwyo - Lefel 3

Pris yr achlysur yw £220 fesul pen. 

FSL3 Upcoming dates
 DyddiadLleoliad  Amser

Dydd Llun 18 Mai 2020

Dydd Mawrth 19 Mai 2020

Dydd Mercher 20 Mai 2020

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

 09.30 - 16.00

Rhagor o fanylion

Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan ein hyfforddwyr profiadol mewn lleoliadau gwahanol ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf. Mae modd trefnu gweithdai a chyrsiau at ofynion unigol drwy gais. Bydd y rhain yn cael eu haddasu i fodloni anghenion cleientiaid.

Mae ein hyfforddwyr yn ychwanegu at y broses ddysgu trwy rannu eu profiadau personol ym maes arlwyo yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae bod yn rhan o waith arlwyo ar raddfa fawr bob dydd yn sicrhau bod pawb yn derbyn yr wybodaeth fwyaf perthnasol a diweddar mewn ffordd gyfeillgar a hawdd ei deall.

Mae Swyddogion Cefnogi Sicrhau Ansawdd, sy'n monitro safonau diogelwch ac ansawdd bwyd, ar gael i ddarparu gwasanaethau ymgynghori sy'n cynnwys archwilio hylendid, cyngor ar hylendid, a datblygu dogfennau Dadansoddi Peryglon.

Cysylltu â ni:

I gadw lle ar y cwrs, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r garfan hyfforddi yn cysylltu â chi er mwyn cadarnhau a oes lle.

Gwasanaethau Arlwyo

 

Ffôn: 01443 281470

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.