Skip to main content

Strategaeth Caffael

 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cydnabod bod caffael effeithlon ac effeithiol yn hanfodol er mwyn cynnal ein gwasanaethau allweddol.

 

Mae ein strategaeth caffael yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer 2021 - 2024, ac yn dangos sut y bydd gwaith caffael yn cyfrannu at gyflawni blaenoriaethau a deilliannau strategol y Cyngor.