Skip to main content

Strategaeth caffael

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cydnabod fod caffael effeithlon ac effeithiol yn hanfodol er mwyn cynnal ein gwasanaethau allweddol.

Mae'r strategaeth caffael yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer 2021–2024, ac yn dangos sut y bydd gwaith caffael yn cyfrannu at gyflawni'r blaenoriaethau y Cyngor a chanlyniadau strategol.