Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cydnabod fod caffael effeithlon ac effeithiol yn hanfodol er mwyn cynnal ein gwasanaethau allweddol.

Mae'r strategaeth caffael yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer 2017–2017, ac yn dangos sut y bydd gwaith caffael yn cyfrannu at gyflawni'r blaenoriaethau y Cyngor a chanlyniadau strategol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.