Tendrau a chaffael

Arweiniad a chyngor ar sut i werthu i'r Cyngor.
Strategaeth caffael a blaenoriaethau ar gyfer 2021–2024 yn Rhondda Cynon Taf.
Gweld polisïau o ran diogelu corfforaethol, cyfle cyfartal, rhyddid gwybodaeth a rhagor.

Mae'r llyfryn yma'n crynhoi Safonau Statudol y Gymraeg a'r hyn maen nhw'n ei olygu ar gyfer partneriaid y Cyngor sydd wedi'u comisiynu. 

Info
Mae'r llawlyfr yma wedi cael ei lunio i gefnogi staff y Cyngor a Chontractwyr i gydymffurfio â'r Safonau Cymraeg perthnasol sy'n gofyn am arwyddion dwyieithog.