Skip to main content

Safonau'r Gymraeg – Partneriaid sydd wedi eu Comisiynu

 

Bwriad Safonau'r Gymraeg yw hyrwyddo, hwyluso a normaleiddio defnydd y Gymraeg yng Nghymru, yn ogystal ag egluro sut mae disgwyl i sefydliadau ddefnyddio'r iaith mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae dros 170 o safonau i gyd, sydd wedi'u rhannu'n bum maes. Bydd y crynodeb yma’n esbonio’r hyn mae Safonau'r Gymraeg yn ei olygu ar gyfer partneriaid sydd wedi eu comisiynu a sut mae disgwyl i'r holl bartneriaid sydd wedi eu comisiynu fodloni'r safonau penodol sy'n berthnasol iddyn nhw.

Mae modd gweld canllaw ar gyfer y Safonau yma.

Os ydych chi'n adeiladwr neu gontractwr, rydyn ni wedi datblygu arwyddion defnyddiol sydd eisoes wedi cael eu cyfieithu: