Skip to main content

Cysylltwch â'r Cyngor Ar-lein

Dydy'r blwch post yma ddim yn cael ei fonitro y tu allan i oriau swyddfa arferol. Ein cytundeb lefel gwasanaeth cyfredol ar gyfer ymateb i ymholiadau trwy gyfrwng e-bost yw 5 diwrnod gwaith. Felly os ydych chi'n rhoi gwybod am rywbeth brys a does dim modd aros tan y diwrnod gwaith nesaf, rhowch wybod i’r Cyngor am eich argyfwng drwy'r rhifau ffôn canlynol:

Oriau Swyddfa Arferol (Dydd Llun-Dydd Gwener, 8.30am-5pm)

  • Gwasanaethau'r Amgylchedd 01443 425001
  • Gofal Cymdeithasol i Oedolion 01443 425003
  • Gwasanaethau i Blant 01443 425006

Gwasanaethu Argyfwng Tu Allan i Oriau Swyddfa (penwythnosau a Gŵyl y Banc)

  • Argyfyngau Gwasanaethau i Oedolion a Phlant 01443 743665
  • Unrhyw argyfwng arall sy'n ymwneud â'r Cyngor – 01443 425011

Os nad yw eich galwad chi'n argyfwng, cliciwch NESAF