Skip to main content

Ffurflen ymholiad Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Mae gyda ni amrywiaeth eang o wasanaethau ar-lein er mwyn rhoi gwybod, archebu, gwneud cais a thalu! Trwy ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein bydd eich ymholiad yn cael ei gofnodi yn gyflymach na thrwy anfon e-bost. 

Gweld yr holl wasanaethau ar-lein mae'r Cyngor yn eu cynnig.

Os nad ydych chi'n llwyddo i ddod o hyd i'r hyn yr ydych chi'n chwilio amdano ar ein gwefan, anfonwch e-bost atom ni trwy lenwi ein Ffurflen ymholiad Gwasanaethau i Gwsmeriaid.