Ydych chi'n gwneud cais neu'n cyflwyno tystiolaeth bellach am unrhyw un o'r gwasanaethau yma?
  • Bathodyn Glas
  • Tocyn Bws
  • Gostyngiad Treth y Cyngor
  • Budd-daliadau Tai
  • Cyngor Cychwynnol ar Gynllunio

Caiff preswylwyr bellach drefnu apwyntiad iBobUn

Os felly - trefnwch gyfarfod am gyngor arbennigol

Canolfannau Cyngor IBobUn

  • Llys Cadwyn, Pontypridd
  • Llyfrgell Aberdâr, Aberdâr
  • Plaza'r Porth, Y Porth

Cyngor Ymestyn Allan

  • Llyfrgell Treorci
  • Llyfrgell Aberpennar

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.