Diweddariad Pwysig am y Gwasanaeth

O ganlyniad i'r sefyllfa barhaus gyda Covid-19 yn Rhondda Cynon Taf, bydd y Gwasanaeth IBobUn ar gau ar Rhagfyr 21ain. Ar hyn o bryd, dydyn ni ddim wedi penderfynu ar ddyddiad ar gyfer ailagor y gwasanaeth. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhannu yma a thrwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Ewch i'n gwefan ar www.rctcbc.gov.uk os ydych chi angen gwybodaeth am unrhyw un o wasanaethau'r Cyngor, neu fel arall, mae modd i chi gysylltu â'r Ganolfan Alwadau rhwng 8.30am a 5pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener drwy ddefnyddio'r rhifau canlynol:

01443 425001 – Gwasanaethau'r Amgylchedd

01443 425002 – Treth y Cyngor, Ardrethi Busnes a budd-daliadau

01443 425003 – Gofal Cymdeithasol i Oedolion

01443 425004 – Cynllunio

01443 425005 – Ymholiadau Cyffredinol

01443 425011 – Gwasanaethu Argyfwng Tu Allan i Oriau Swyddfa (tu hwnt i'r oriau swyddfa arferol, penwythnosau a Gŵyl y Banc) 

Ydych chi'n gwneud cais neu'n cyflwyno tystiolaeth bellach am unrhyw un o'r gwasanaethau yma?
  • Bathodyn Glas
  • Tocyn Bws
  • Gostyngiad Treth y Cyngor
  • Budd-daliadau Tai
  • Cyngor Cychwynnol ar Gynllunio

Os felly - trefnwch gyfarfod am gyngor arbennigol

Canolfannau Cyngor IBobUn

  • Llys Cadwyn, Pontypridd
  • Llyfrgell Aberdâr, Aberdâr
  • Plaza'r Porth, Y Porth

Cyngor Ymestyn Allan

  • Llyfrgell Treorci
  • Llyfrgell Aberpennar

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.