Ydych chi'n gwneud cais neu'n cyflwyno tystiolaeth bellach am unrhyw un o'r gwasanaethau yma?
 • Bathodyn Glas
 • Tocyn Bws
 • Gostyngiad Treth y Cyngor
 • Budd-daliadau Tai
 • Cyngor Cychwynnol ar Gynllunio

Os felly - trefnwch gyfarfod am gyngor arbennigol

Canolfannau Cyngor IBobUn

 • Tŷ Sardis, Pontypridd
 • Llyfrgell Aberdâr, Aberdâr
 • Plaza'r Porth, Y Porth

Cyngor Ymestyn Allan

 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberpennar
 • Llyfrgell Pont-y-clun

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.