Mae modd ichi gysylltu â nifer o'n gwasanaethau drwy ein canolfan gyswllt benodol. Mae'r rhifau ffôn ac oriau agor wedi'u nodi isod (Croesawn alwadau yn y Gymraeg).

Key Council Contact Numbers
GwasanaethOriau agorRhif ffôn
Llinell dalu 24/7... 24 hour 01443 425000

Gwasanaethau'r Amgylchedd...
(gan gynnwys Gwastraff, y Priffyrdd, Draeniad,
Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd)

8:30am - 5pm Llun- Gwener 01443 425001
Budd-daliadau Tai a Threth y Cyngor... 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425002
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425003
Adran Adfywio a Chynllunio... 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425004

Ymholiadau cyffredinol

8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425005
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425006
Ffôn destun (Llinell Cymorth Synhwyraidd) 8:30am - 5pm Llun - Gwener 01443 425015
Emergencies 'Out of hours' details
Argyfyngau tu allan i oriau swydd (gyda'r hwyr a phenwythnosau)Rhif ffôn
Ymateb mewn argyfwng...                                                                                        01443 425011
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant ac Oedolion 01443 743665 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.