Skip to main content

Cyngor Rhondda Cynon Taf - Datganiad Amrywiaeth

Mae'r Cyngor wedi bwrw ymlaen yn rhagweithiol i annog Amrywiaeth mewn Democratiaeth ac mewn cyfarfod arbennig o'r Cyngor ar 26 Mai 2021, cymeradwyodd y Cyngor fabwysiadu 'Datganiad Amrywiaeth' yn dangos bod Cyngor Taf Rhondda Cynon yn Gyngor Amrywiol, safbwynt sy'n cael ei annog gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar draws pob Cyngor yng Nghymru.

Roedd gwaith eisoes wedi'i wneud mewn perthynas ag amrywiaeth mewn democratiaeth gan weithgor y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. Lluniodd y Pwyllgor gynllun gweithredu ac adroddiad interim gydag 16 o argymhellion.  Y bwriad yw defnyddio'r gwaith yma'n sail i'r Cynllun Gweithredu Adduned Amrywiaeth, ac ychwanegu ato gydag unrhyw ofynion ychwanegol sy'n cael eu nodi yn yr addewid. Mae'r cynllun gweithredu diwygiedig hwn a'r addewid amrywiaeth ar gael isod.