Croeso i Rondda Cynon Taf, yr ail awdurdod lleol mwyaf ond un yng Nghymru.

Cafodd y fwrdeistref sirol ei ffurfio ym 1996 yn dilyn diddymu sir Morgannwg Ganol. Daeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i fodolaeth drwy uno cyn ardaloedd Morgannwg Ganol, sef y Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái (heblaw’r Creigiau a Phentyrch).

Mae i'r Fwrdeistref Sirol boblogaeth o 234,300 (Cyfrifiad 2011), 99,700 o dai (Cyfrifiad 2011): ac mae 7 awdurdod lleol cyfagos.

Mae cyfanswm o 75 o gynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli pobl Rhondda Cynon Taf.  Y blaid Lafur sy’n llywodraethu’r Cyngor, a’r Cynghorydd Andrew Morgan yw'r Arweinydd.

Y Cynghorydd Margaret Tegg yw Maer Rhondda Cynon Taf. Mae'r Cabinet yn cynnwys yr Arweinydd, Dirprwy Arweinydd, 5 Aelod o'r Cabinet a 2 Ddirprwy Aelod o'r Cabinet.

Mae Pencadlys y Cyngor yng Nghwm Clydach.

Cyfeiriad Pencadlys Cyngor Rhondda Cynon Taf

Y Pafiliynau,

Parc Hen Lofa’r Cambrian

Cwm Clydach

Tonypandy

Morgannwg Ganol

CF40 2XX

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.