Croeso i Rondda Cynon Taf, y trydydd awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru.

Cafodd y fwrdeistref sirol ei ffurfio ym 1996 yn dilyn diddymu sir Morgannwg Ganol. Daeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i fodolaeth drwy uno cyn ardaloedd Morgannwg Ganol, sef y Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái (heblaw’r Creigiau a Phentyrch).

Mae i'r Fwrdeistref Sirol boblogaeth o 238,306 (Cyfrifiad 2016), 99,700 o dai (Cyfrifiad 2011): ac mae 7 awdurdod lleol cyfagos.

Neighboring Local Authorities
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Cyngor Sir Powys

 

Cyngor Caerdydd

 

Cyngor Bro Morgannwg

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

 

Mae cyfanswm o  75 o gynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli pobl Rhondda Cynon Taf.  Y blaid Lafur sy’n llywodraethu’r Cyngor, a’r Cynghorydd Andrew Morgan yw'r Arweinydd.

Gweld gwneuthuriad gwleidyddol y Cyngor wedi ei ddarlunio mewn siart bar a map codau lliw.

Y Cynghorydd Jill Bonetto yw Maer Rhondda Cynon Taf. Mae'r Cabinet yn cynnwys yr Arweinydd, Dirprwy Arweinydd, 7 Aelod o'r Cabinet.

Mae Pencadlys y Cyngor yng Nghwm Clydach.

Cyfeiriad Pencadlys Cyngor Rhondda Cynon Taf

Y Pafiliynau,

Parc Hen Lofa’r Cambrian

Cwm Clydach

Tonypandy

Rhondda Cynon Taf

CF40 2XX