Skip to main content

Eich Cyngor Newydd

Rhondda Cynon Taf yw'r trydydd awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru. Mae 75 o gynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli pobl Rhondda Cynon Taf. Yn dilyn yr etholiadau lleol a gynhaliwyd ar 5 Mai 2022, Llafur Cymru yw’r grŵp wleidyddol fwyaf ar y Cyngor, a’r Cynghorydd Andrew Morgan yw Arweinydd y Cyngor. Yr ail grŵp gwleidyddol mwyaf yw Plaid Cymru, ac Arweinydd yr Wrthblaid yw'r Cynghorydd Karen Morgan.

I ddysgu rhagor am Gabinet yr Arweinydd ewch i: www.rctcbc.gov.uk

Gweld Canlyniadau Etholiadau'r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn 2022

Gweld Cynllun yr Aelodau ar gyfer 2022

Gwylio Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 25 Mai 2022

Mae’r Siart Cylch isod yn cyfleu sefyllfa wleidyddol y Cyngor yn dilyn etholiadau 2022.

Rhagor o fanylion am y swyddogion democrataidd newydd.

Election outcome 2022

RCTCBC AGM 2022 - 1
RCTCBC AGM 2022 - 3
RCTCBC AGM 2022 - 7
RCTCBC AGM 2022 - 8
RCTCBC AGM 2022 - 14
RCTCBC AGM 2022 - 16