Penderfyniadau Dirprwyedig yn ystod y Flwyddyn Ddinesig, 2018 hyd 2019.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.