Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Llun, 11 Rhagfyr 2017
Dechrau
10:00 am
Diwedd
1:00 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Pwyllgor Apeliadau/Apeliadau'r Gweithwyr/Apeliadau'r Prif Swyddogion yn cael ei gynnal am 10 a.m. ar 11 Rhagfyr, 2017 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX .

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach