Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mawrth, 6 Hydref 2015
Dechrau
10:00 am
Diwedd
11:00 am
Short Agenda
Bydd cyfarfod o Bwyllgor y Cabinet yn cael ei gynnal am 10am ar 06-10-15 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Adroddiadau

Hysbysiadau o’r Penderfyniadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.