Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Thursday, 14 June 2018
Dechrau
10:00 AM
Diwedd
10:00 AM
Short Agenda
Bydd cyfarfod o GYD-BWYLLGOR Y GWASANAETH ADDYSG AR Y CYD, CONSORTIWM CANOLBARTH Y DE yn cael ei gynnal yn: SWYDDFA CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF, Y PAFILIYNAU, PARC HEN LOFA'R CAMBRIAN, CWM CLYDACH CF40 2XX DDYDD IAU, 14 MEHEFIN 2018 AM 10.00AM

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Aelod o Bwyllgor(au)