Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Wednesday, 25 September 2019
Dechrau
10:00 AM
Diwedd
10:00 AM
Short Agenda
BYDD CYFARFOD O’R GWASANAETH ADDYSG AR Y CYD - CONSORTIWM CANOLBARTH Y DE YN CAEL EI GYNNAL YN Valleys Inovation Centre, Navigation Park, Abercynon Dydd Mercher, 25ain Medi, 2019 at 10.00 am

Lleoliad y Cyfarfod

Valleys Innovation Centre, Abercynon. CF45 4SN

Aelod o Bwyllgor(au)