Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Thursday, 19 December 2019
Dechrau
10:00 AM
Diwedd
10:00 AM
Short Agenda
BYDD CYFARFOD O’R GWASANAETH ADDYSG AR Y CYD - CONSORTIWM CANOLBARTH Y DE YN CAEL EI GYNNAL YN Valleys Innovation Centre, Navigation Park, Abercynon Dydd Iau, 19eg Rhagfyr, 2019 at 10.00 am

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Valleys Innovation Centre, Abercynon. CF45 4SN

Aelod o Bwyllgor(au)