Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Tuesday, 21 January 2020
Dechrau
10:00 AM
Diwedd
10:00 AM
Short Agenda
GWASANAETH ADDYSG AR Y CYD - CONSORTIWM CANOLBARTH Y DE YN CAEL EI GYNNAL YN Valleys Innovation Centre, Navigation Park, Abercynon Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020 at 10.00 am

Lleoliad y Cyfarfod

Valleys Innovation Centre, Abercynon. CF45 4SN

Aelod o Bwyllgor(au)