Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Gwener, 13 Mehefin 2014
Dechrau
1:30 pm
Diwedd
1:30 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn cael ei gynnal am 1:30pm ar 13-06-14 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.