Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Llun, 3 Gorffennaf 2017
Dechrau
1:00 pm
Diwedd
1:00 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn cael ei gynnal am 1pm ar 03-07-2017 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX.

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.