Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mawrth, 31 Mawrth 2020
Dechrau
10:00 a.m.
Diwedd
10:00 a.m.
Short Agenda
***GANSLO*** Bydd cyfarfod o'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn cael ei gynnal am 10am ar 31-03-20 ym Ystafell Bwyllgor 1, Cwm Clydach, CF40 2XX.

Dogfennau’r Cyfarfod

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.