Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Gwener, 7 Chwefror 2020
Dechrau
2:00 p.m.
Diwedd
2:00 p.m.
Short Agenda
Bydd cyfarfod Gyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn cael ei gynnal am 2pm ar 7 Chwefror 2020 yn Lido Cenedlaethol Cymru, Pontypridd, CF37 4PE

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Site Visit (see agenda)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.