Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Gwener, 20 Mawrth 2020
Dechrau
2:00 pm
Diwedd
2:00 pm
Short Agenda
***GANSLO*** Bydd cyfarfod Gyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn cael ei gynnal am 2pm ar 20 Mawrth 2020 yn Ty Trevethick, Abercynon, CF45 4UQ

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Site Visit (see agenda)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.