Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mawrth, 17 Ebrill 2018
Dechrau
4:30 p.m.
Diwedd
4:30 p.m.
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Pwyllgor Materion Trwyddedu (yn gweithredu yn unol â'i swyddogaeth o dan Ddeddf Trwyddedu 2003) yn cael ei gynnal am 4:30pm ar 17.04.18 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.