Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Gwener, 8 Mehefin 2018
Dechrau
10:00 am
Diwedd
10:00 am
Short Agenda
Bydd cyfarfod o BWYLLGOR PENODI LLYWODRAETHWYR YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL yn cael ei gynnal yn Swyddfeydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach (Ystafell Gyfarfod Bloc E) 8 Mehefin 2018 am 10.00am .

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach