Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mawrth, 23 Hydref 2018
Dechrau
2:00 pm
Diwedd
2:00 pm
Short Agenda
PWYLLGOR PENODI LLYWODRAETHWYR YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL yn cael ei gynnal yn Siambr y Cyngor, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX ar DYDD MAWRTH, 23AIN HYDREF, 2018 am 2.00 PM

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach