Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mercher, 20 Mawrth 2019
Dechrau
1:00 pm
Diwedd
1:00 pm
Short Agenda
PWYLLGOR PENODI LLYWODRAETHWYR YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL yn cael ei gynnal yn Bloc C, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX ar DYDD MERCHER, 20FED MAWRTH, 2019 am 1.00 PM

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Cofnodion

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach