Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mercher, 12 Chwefror 2020
Dechrau
4:00 pm
Diwedd
4:00 pm
Short Agenda
PWYLLGOR PENODI LLYWODRAETHWYR YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL yn cael ei gynnal yn Bloc A, Ystafell Bwyllgora 1, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa'r Cambrian, Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX ar DYDD MERCHER, 12FED CHWEFROR, 2020 am 4.00 PM wedi'i ganslo erbyn hyn.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach