Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Llun, 20 Gorffennaf 2020
Dechrau
10:30 am
Diwedd
10:30 am
Short Agenda
Caiff cyfarfod rhithiol o BWYLLGOR PENODI LLYWODRAETHWYR YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL ei gynnal DDYDD LLUN 20 GORFFENNAF 2020 am 10.30am

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Lleoliad y Cyfarfod

Virtual Meeting