Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mawrth, 3 Medi 2019
Dechrau
5:00 pm
Diwedd
5:00 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn cael ei gynnal at 3 Medi 2019 am 5pm yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.