Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Monday, 16 March 2020
Dechrau
5:00 PM
Diwedd
5:00 PM
Short Agenda
Bydd cyfarfod y Pwyllgor Trosedd ac Anrhefn (Yn ei rôl fel y Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn dynodedig (o dan Adrannau 19 ac 20 o Ddeddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006) yn cael ei gynnal at 16 Mawrth 2020 am 5pm yn Siambr y Cyngor, Y Pafiliynau, Cwm Clydach GANSLO

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Aelod o Bwyllgor(au)