Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Iau, 11 Gorffennaf 2019
Dechrau
5:00 p.m.
Diwedd
5:00 p.m.
Short Agenda
Bydd Pwyllgor Craffu Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant yn cael ei gynnal at 11-Gorffennaf 2019 am 5pm yn Ystafell Bwyllgorau 1, Cwm Clydach CF40 2XX

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.