Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Iau, 12 Medi 2019
Dechrau
5:00 p.m.
Diwedd
5:00 p.m.
Short Agenda
Bydd Pwyllgor Craffu-Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant yn cael ei gynnal at 12 Medi 2019 am 5pm yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.